Преди да пристъпим към регистрация на фирма – да помислим за дейността и името й!!!

Регистрация на фирма ни е нужна, когато искаме да развиваме собствена дейност. Факт е, че отговорностите и работата са много повече, ако имате собствен бизнес, а не работите за някого. Но, все пак ползите и възможността за развитие са много по-големи, ако сте упорити и целенасочени. И така регистрацията на фирма е просто въпрос на попълване на няколко документа правилно. Подаването им на местата, където е нужно и имате вече готова за работа фирма. Все пак самата регистрация изисква от собственика на фирмата или отговорното лице да реши, каква ще е дейността и какво ще е името на бъдещата фирма? Именно затова ще поговорим малко днес. Дейността и името на вашата фирма са едни от ключовите начални моменти в развитието на вашия бизнес.

Регистрация на фирма – как да изберем дейността си и правилното име за фирмата?

Говорейки за дейности на фирма е добре да сте запознати със спецификата на повечето от тях. Така например, ако ще се занимавате с износ или внос на стоки от рода на тютюневите изделия, то след самата регистрация на фирма ще се наложи и издействането на разрешително (лиценз) за дейността. Това ще се наложи и ако дейността ви е хазарт, транспортни или туристически услуги. Ако сте от хората занимаващи се с дейността по откриването на частни аптеки или лекарски кабинети – то има специфични условия, които трябва да се вземат предвид и да се изпълнят. За всичко това, достоен партньор може да Ви бъде – smallbusiness.bg

Ако ентусиазма ви клони към застрахователното дело или финансовите дейности – отново има специфични изисквания за капитала на фирмата, за нейните управители и се изискват разрешителни от специфични комисии. Общо взето избора на дейност до голяма степен определя и нужните документи за фактическото съществуване на самата фирма. Подават се молби и се изискват документи от други държавни институции. Нещата не приключват единствено с Агенцията по вписванията и Търговския регистър! Относно името на фирмата добре трябва да помислите за нещо специфично. Не бива името ви да наподобява на други фирми, понеже често ще ви бъркат. Също така не използвайте лични имена, при евентуално разрастване ще ви се наложи смяна на името. Същото се отнася и за дейностите ви – не бива да са част от името директно, понеже може и да поискате да ги смените!

В крайна сметка нужно е и да се провери в Търговския регистър, дали името избрано от вас не е заето. За да имате верен помощник в избора на име и дейност по регистрация на фирма, доверете се на Голдън Вижън! Посетете платформата им smallbuisness.bg и се доверете на професионализма!

Вашият коментар