Основни характеристики във фирмените печати

ВсяОсновни характеристики във фирмените печатика фирма притежава фирмен печат, а той често изобразява самото лого на фирмата. Какво още трябва да знаем за фирмените печати и защо те са така важни за бизнеса ни, научете сега:

При спазване на съществуваща Наредба за печатите, към момента няма действащ правилник за какви трябва да са фирмените печати. Регламентирането и изискванията за фирмени печати под вида на текст или изображение с фигури се адаптират до известна степен от европейска разпоредба.

Въпреки, многото промени, които настъпиха по отношение печатите на фирми, сред водещите предпоставки, които всяка фирма трябва да предвиди са:

Основни изисквания за фирмен печат:

  • Печатът може да има различна форма, а сред предпочитаните са правоъгълна или кръгла.
  • Желателно е цветът на мастило на печата да е син или лилав. Черният цвят не се препоръчва, защото при ксерокопиране не личи ясно, какъв точно е цветът му. Цветове като зелено и червено не са препоръчвани да се избират за фирмени печати заради две водещи причини. Едната от тях е, че тези два цвята за фирмени печати най-често избират държавни институции, а втората е по-трудното снабдяване с тези два цвята мастила.
  • Всеки фирмен печат съдържа името на фирмата на български език, населеното място, където е регистрирана фирмата. Все по-често се забелязват и фирмени печати с изписано име на английски.

Видове фирмени печати:

  • Официални печат на фирми – те са само в един вид.
  • Неофициални печати на фирми – такива са на отдели или звена и са най-често различни видове.

Съхраняване и използване на фирмени печати:

  • Всички фирмени печати се водят в отчет в специални книги за печатите, които притежава всяка фирма.
  • Всеки ръководител на фирма определя отговорно лице, което да съхранява фирмения печат. За предаването на фирмения печат от един служител на друг, това непременно става с издаване на протокол.
  • Печатите се поставят само върху оригинали документи и винаги след подпис от страна на длъжностно лице.

Вашият коментар