АЕА дава стабилна база, над която лесно да се надстройва

u4Доказвайки, че в Американо-английската академия се осигуряват възможно най-добрите грижи за учениците и че се отоговаря по най-ефективен начин на техните образователни и възпитателни потребности, ежегодно се провеждат конкурси за преподаватели, които да задоволят нуждата от чуждоезично обучение. Тези конкурси са насочени към осигуряване на висококачествен и сертифициран преподавателски ресурс, който да обучава децата на чужди езици. Ръководството се стерми да осигрява пространство и кадрови ресурси за достатъчно възможности за свободноизбираеми езикови курове, защото една от основните идеи на Школата е потребителите да продължат да учат висше образование в най-добрите чуждестранни университети.

Безспорен е фактът, че авторитета на АЕА е отличен от създаването й до наши дни. За да поддържа и развива този имидж, ръководният състав непрекъснато се стреми да усъвършенства качеството на предлаганите образователните услуги, на които Академията е доставчик, в най-различни аспекти.

Един от главните аспекти е осъществяването на обратна връзка с потребтелите и техните родители, идентифицирането на силните и слаби страни, както и какви са персоналните им нужди. Личностно насоченото отношение към индивидуалния ученик припзнава за своя цел да се насърчават силните страни чрез въвеждане на засилено обучение по предмети, по които ученика се откроява, както и подкрепящо отношение към слабите страни и работа в насока преодоляване на пречките и трудностите. Понякога, макар ученикът да има потенциал по един предмет, празнини в материала от минали години, може да доведе до затруднения. Зад трудностите обаче, само привидно стоят слаби страни, а реално идентифицирането на неусвоения материал, би могло да върне детето в първите редици и да възобнови желанието му да учи по съответната дисциплина.

Положителното отношение към учебния процес е много важно за преподавателите в престижното международно училище. По тази причина АЕА дава възможност на децата да започнат да се подготвят в групи от предучилищна възраст, като последната образователна степен на международното училищно заведение е предпрофесионалното средно образование.

За повече информация: International school in Sofia

Вашият коментар